24.02.2017

Pasivní příjem, velké lákadlo MLM. Existuje vůbec?

Na pasivní příjem jsou lákáni lidé do MLM společností velmi často. Je to totiž velmi atraktivní a účinné: vždyť kdo by neslyšel na to, že nebude muset pracovat, a přesto mu budou peníze chodit na účet!

Nicméně s pasivním příjmem v MLM to vůbec není jednoduché. Často dokonce na svých přednáškách říkám, že vlastně v MLM žádný takový neexistuje… Ale to musím vysvětlit popořádku.

Pasivní příjem: co to vlastně je?

 Sama definice pasivního příjmu je v MLM značně problematická. Jasně: pokud vytvořím fungující síť, tj. organizaci lidí, kteří dlouhodobě prodávají nějaký produkt a jsou skutečně výkonní, pracují pilně na vlastní kariéře a mají dostatek motivace k práci, pak skutečně můžu mít tzv. pasivní příjem. Protože se mi generuje příjem (provize) z obratů, které vznikají i ve chvíli, kdy jsem se na tom nepodílel. Jako zkušený lídr můžu dokonce i pasivní příjem předem odhadnout, nebo přímo přesně spočítat: s tak a tak velkým obratem můžu mít tak a tak velký příjem, protože se to dá vypočítat podle provizního systému ve firmě.

Slůvko pasivní je zavádějící

Nicméně trvám na tom, že slovo „pasivní“ je ve spojení s příjmem v MLM značně zavádějící! Vždyť jsem se o ten svůj „pasivní příjem“ musel sakra přičinit! Takový pasivní příjem představuje ve skutečnosti většinou velkou a dlouhotrvající dřinu.

Na začátku je to stavění sítě – k tomu je třeba nejméně rok, spíše dva či tři, ale nejčastěji třeba i pět a více let, kdy musíte velmi aktivně a trpělivě budovat svou strukturu a to tak, aby nejenom „byla“, ale opravdu vytvářela zisky. Pokud pak v té MLM struktuře máte lidi, kteří „fungují“ - bez toho, že byste jako lídr či sponzor musel do toho nějak zasahovat, tak až poté můžete mít ten vytoužený pasivní příjem….

Pasivní příjem je křehký a zranitelný

Vždy je však takový „pasivní příjem“ křehká záležitost. Zranitelná, spojená s tak velikými riziky, že mívá jepičí život! Například, když si člověk řekne, že už makat nemusí, že už ten pasivní příjem má! Přestane svou strukturu podporovat, a ona zákonitě začne padat. Začnou se snižovat obraty, a s nimi i onen pracně vybudovaný pasivní příjem.

Další ohrožení pasivního příjmu představuje fakt, že sítě jsou ze své podstaty velmi zranitelné. Jak? Hlavně zvenčí, kdy bývají „napadené“ tzv. lepšími nabídkami. Kdy ten, kdo pracuje pod vámi nebo je i třeba někde v hloubi vaší struktury, chce být rovněž jednička! Touží po zlepšení, chce mít taky pasivní příjem a nejen bez oddechu dřít… Takže ve chvíli, kdy si pasivního příjmu užíváte a nejste právě ve střehu, vám může odvést vaše pracně sehnané a vámi vycvičené lidi jinam, do nového byznysu, protože právě on chce být „ten nahoře“.

Polevit v práci se nevyplácí!

Toto je věčný boj v MLM společnostech! Jakmile polevíš, nevěnuješ se své komunitě a nějakou dobu nemakáš, tak toto nebezpečí dřív nebo později přijde. Někdo zkrátka zespodu začne síť rozebírat, nastane její destrukce a přestane platit „klídek a pasivní příjem“. Stává se to i ve chvílích, kdy je tzv. „vše už dostatečně velké a dobře rozjeté“.

Takže lídr by měl být ve svém „kolotoči“ pořád a stále vymýšlet nové strategie. Prostě působit tak, aby byl v neustálém kontaktu se svou sítí a ve své branži šel s dobou. Měl by stále sledovat konkurenci a trendy, držet své lidi ve zdravém tempu a hlavně v té správné motivaci.

Nejdůležitější jsou osobní cíle každého

Zní to možná jako klišé, ale i v souvislosti s příjmy v MLM je nejdůležitější, aby nikdo v síti nestagnoval, ale každý šel stále vědomě a aktivně za svým osobním cílem.

Hlavním úkolem lídra i sponzora je tedy plánovat spolu se svými lidmi jejich budoucnost, podílet se na ní a pomáhat jim ji dosáhnout. To je snad nejhlavnější úkol správného lídra v MLM. Je tedy skutečně extrémně důležité vědět, jaký ten který „můj člověk“ má sen, co chce dělat a čeho chce dosáhnout. Pokud se o toto jako jeho nadřízený poctivě starám, pak velmi zvyšuju kvalitu celé struktury: bude tak mnohem odolnější a méně zranitelná, nebudou se jí tolik týkat ony negativní vlivy, které jsem zmiňoval výše. Jinými slovy to znamená, že v síti je třeba neustále budovat a udržovat vztahy, nenechat lidi ve vakuu, udržovat síť v běhu a v motivacích.

Pasivní příjem mívá jepičí život

Pasivní příjem v MLM tedy skutečně může existovat, ale většinou jen po omezenou dobu. Třeba si můžete dovolit být měsíc, i dva na dovolené a váš příjem nespadne, protože máte dobře fungující lidi… Nám se to stalo taky, naše „prázdniny“ trvaly v Americe dokonce skoro dva roky, protože své lidi jsem měl už natolik zkušené, že uměli jít za svou kariérou samostatně. Toto ale neexistuje u malých firem, kde jsou lidi pár měsíců nebo i rok a nejsou ještě pořádně v této branži ukotveni, či nemají k této, velmi specifické práci, dostatečný výcvik.

Proč nemá pasivní příjem řadový člen?

Každý, kdo jde do MLM s vidinou pasivního příjmu, by měl vědět, že řadový člen mít vlastně pasivní příjem ani nemůže. Pokud tedy pod sebou nemá lidi, kteří vydělávají 50 tisíc až 100 tisíc měsíčně a jsou už na tom příjmu závislí natolik, že ho plní dlouhodobě! Když má reálně pod sebou lidi, kteří si vydělají 2 až 3 tisíce a jemu to nese 15 000 Kč, tak nemá pasivní příjem. V takovém případě se mluví o tom, že má „extra příjem ke svému platu“. Pokud je zaměstnaný a MLM mu nese 15 000 korun, tak jde o příjemný příjem navíc, ale v žádném případě to není pasivní příjem. Proč? Protože se sakra nadře, aby všechny ty své lidičky, kteří vydělají po těch 2-3 tisících, udržel aspoň při tomto výkonu.

Pasivní příjmy od 50-100 tisíc

U vrcholných lídrů se už o pasivních příjmech mluvit dá, protože jakmile překonají hranici, kdy mají ve své síti lidi s příjmy od 50 000 Kč, nebo spíš od 100 000 Kč nahoru, a to pravidelně a dlouhodobě, tak už z takovéto sítě mají slušný pasivní příjem. Protože jejich provize souvisí s výkonem těchto lidí, kteří se ženou a makají na té své „stovce“ měsíčně. Ale zase je nutné si uvědomit, že tito lídři tu svou síť dobře postavili, vyškolili ji, starali se průběžně o své lidi třeba rok, dva, pět let… vedli je a přivedli až k tomuto skvělému výkonu.

Nicméně, jak už jsme řekli, pořád platí, že tento úspěch je zranitelný. I uvnitř firmy se může začít intrikovat: někdo jiný by chtěl tu tvoji pozici, a už máš problém!

Pro pasivní příjem je tedy nejdůležitější dostat se na onu hranici 50 až 100 000 měsíčně, což je velmi těžké, protože na začátku jde u každého o malý výdělek, který narůstá jen pozvolna.

Skutečná realita v MLM

Běžné v MLM je, že po dvou letech práce mají lidi 15 000 Kč měsíčně. A v branži je drží komunita, společné semináře a prožitky. MLM totiž není zdaleka jen o vydělávání peněz! Jde bez nadsázky o specifický životní styl. Člověk patří do skupiny spřízněných lidí, mezi nimiž se cítí dobře a bez nichž si svůj život brzy nedovede představit. Realita v MLM je taková, že nejčastěji má ke své výplatě oněch 15 000 korun měsíčně, což jsou příjemné peníze, ale rozhodně to není pasivní příjem. A toto by měl každý zájemce o MLM vědět „na férovku“ předem.

Kouzlo MLM je jinde

Když tedy lídři lákají lidi na pasivní příjmy, jednají kontraproduktivně, protože tím jen vyprodukují armádu zklamaných, kteří tvrdí, že MLM je podvod a nefunguje. Vždyť ti lidé se v drtivé většině případů, i přes určité úsilí, ani po delší době k pasivnímu příjmu nedostanou! Jsou pak zbytečně frustrovaní a zklamaní. Přitom si stačí uvědomit, že hlavní kouzlo a hodnota práce v MLM je v seberealizaci, osobním rozvoji a celkově v úžasných možnostech, které skýtá tato specifická práce. A nikoli v pofidérní (byť příjemné) veličině, zvané pasivní příjem!

                                                                                                                                                                                    Ilustrační foto – freeImages.comKontaktujte mě