27.03.2017

MLM projekt padá. Co s tím?

Hodně MLM projektů má krátký „život“: začnou s velkou pompou a upřímným nadšením a vše nasvědčuje tomu, že jsou úžasné, nadějné i perspektivní. Nějakou dobu dokonce prosperují, ale pak z různých důvodů „padají“…

   Dobré je už předem vědět, že tato geneze je v MLM branži statisticky častější, než v jiných. Prostě, stát se to může! Zvláště na začátku takovéhoto podnikání skutečně nemá „věšteckou kouli“ nikdo. Takže když do toho jdu, měl bych s něčím takovým „tak trochu“ počítat. Pozor ale, opravdu jen trochu! A jen proto, abych si včas ohlídal „příznaky úpadku“. V žádném případě ne zas moc, protože bych přílišným strachem, že se „to nepovede,“ neúspěch vlastně přitahoval…

Podle čeho řadový člen pozná úpadek

   Jedna z nejdůležitějších věcí je komunikace, chování lídra. Řadový člen by vždy měl zbystřit, jakmile přestane dostávat od svého sponzora či lídra informace, nebo zaznamená náhlý nedostatek přesných informací. Tedy těch důležitých a konkrétních, ne nějakých obecných a mlhavých. Rovněž, jakmile firma prodlužuje dobu komunikace, nebo dokonce přestane komunikovat, je třeba se ihned ptát, co to znamená.

   Další ukazatel jsou tzv. úhybné manévry, když lídr či sponzor sám začne uhýbat a být nedostupný. Mám na mysli i „tanečky,“ namísto konkrétních odpovědí na konkrétní otázky. To téměř vždy signalizuje nějaký problém. Minimálně ten, že sám nemá informace, které by mohl předávat své síti… Což ovšem také nejspíš znamená, že na centrále je nějaký problém! V takovém případě je třeba, aby si řadový člen sám zjistil, zda je nemá proto, že informace prostě nehledá, nebo proto, že je nemá k dispozici. Tím zjistí, zda je chyba „jen“ v jeho sponzorovi, nebo jde o případ, kdy tzv. „ryba smrdí od hlavy“, neboli jde o problém v MLM společnosti, jejíž projekt se třeba právě hroutí.

Pozor na změnu jména, sídla či lídra

    Další signál pro řadového člena může být také to, když firma začne „z ničeho nic“ měnit jméno a sídlo společnosti. Nemusí to znamenat přímo krach, ale je dobré být ve střehu a ptát se, proč se to děje. Vždyť může jít třeba i o „pouhou“ změnu obchodní strategie, která však nemusí být v souladu s oním řadovým členem! Takže čím dříve to zjistí, tím dřív a snadněji s takovým závažným faktem může naložit, aby jeho ztráty byly co nejmenší, nebo vůbec nenastaly.

    Důležitý signál, že asi není vše v pořádku, bývají rovněž případy, kdy dojde k „záhadné“ změně lídra. Když můj lídr najednou bez uspokojivého vysvětlení zmizí – je vyhozen, odejit, odpojen - tak to nejspíš signalizuje, že nejde o zdravou společnost, ale o takovou, kde probíhají vnitřní mocenské boje, které v důsledku vždy oslabují strukturu a její výkon. Minimálně kazí lidem práci a dobrý životní pocit. Neboli, jde rovněž o důvod pro oprávněnou nedůvěru.

Jak to vše ale řadový člen zjistí?

    Ve vlastním zájmu se musí naučit se správně zeptat! I jako řadový člen by tedy měl vědět, koho se má v té které konkrétní situaci a společnosti ptát, a trvat na tom, že má právo na konkrétní odpověď. Komunikace se dnes čím dál častěji děje výhradně elektronicky – takže pozor na případy, když píšete někam na support a nikdo neodpoví, tak je asi ve společnosti problém.

    Co je tedy důležité: jakmile nedostanu na přímou otázku přímou odpověď, vždy je to důvod k tomu, být ve střehu a ptát se, zda je společnost v pořádku.

Lídr má mít info z první ruky

     Nedostatek informací je i v případě lídra první signál nepořádku. Jakmile jsem lídr, je pode mnou už fungující síť a moje společnost není ochotna mi dát pořádné informace, jde jednoznačně o problém. Vždyť by měla mít zájem sama, už z ekonomických důvodů, mi všechny důležité informace včas poskytnout! Takže i zde je namístě se ihned ptát, proč to nedělá. Minimálně by mi měla jako lídrovi vysvětlit to, co se děje „pod pokličkou“ a navést mě na přijatelná řešení. Míním tím třeba tento častý příklad z praxe: „…hele, asi bude v prvních měsících problém se softwarem, než ho vychytáme, takže je třeba na to připravit lidi a najít nějaká náhradní řešení komunikace, než se to všechno rozběhne pořádně“! Pokud společnost není ochotna takto napřímo férově jednat ani s lídry, je to důvod k oprávněným obavám.

    Každý lídr by měl tedy přiměřeně intenzivně komunikovat s centrálou. Když se to neděje, je chyba buď v tom lídrovi a pro řadového člena je namístě úvaha, že ho změní, nebo jde o hlubší problém, který je přímo ve společnosti…

MLM společnost si proklepněte na netu

    Dnes není problém téměř kohokoli sledovat na internetu. Vygooglovat si tedy co nejvíc informací o MLM společnosti, s níž chce spolupracovat, by si měl každý předem. Jakmile má dotyčná společnost opakované problémy v rámci EU, nebo svého mateřského státu, či jsou kolem ní dokonce nějaké soudy a skandály, je dobré to vědět co nejdřív. Vždyť třeba když prohraje nějaký soud, musí mít na soudní výlohy, případně i na pokuty, a ty peníze generuje ze svého zisku…. Je zkrátka dobré už na začátku, kdy člověk chce vstoupit do nějaké MLM společnosti, zjišťovat co nejvíc informací z jejího tzv. právního rámce. Co se kolem ní děje, jak problémy řeší, jak komunikuje, jak se chová ke svým členům, atd.

    Ve světě existuje několik serverů, které MLM společnosti a jejich chování sledují, i na nich lze hledat informace. I když je třeba je brát s jistým odstupem, jako jakoukoli internetovou zprávu, přeci jen prezentují určité indicie, které je třeba brát v úvahu.

Problém má člen vždy především se společností

    V případě nějakého problému by měl řadový člen uvažovat tak, že onen problém má především s dotyčnou společností, nikoli jen se svým lídrem či sponzorem. Ten mohl třeba i podat určitou informaci v dobré víře, že je pravdivá, protože ji dostal „shora“. Ale v momentě, kdy se ukáže, že byla nepřesná, zavádějící či přímo lživá, musí člen sám iniciativně hledat správnou na centrále.

Pracovně právní vztah je se společností

     Znovu tedy opakuji, že řadový člen by ve vlastním zájmu měl mít stále na mysli, že se registruje nikoli „do rodiny svého sponzora“, ale k určité MLM společnosti – a s tou má pracovně právní vztah. Pro každého člena je velmi důležité tohle vědět, aby v případě jakéhokoli většího problému mohl efektivně jednat. Tedy: moje práce pomáhá zvyšovat obraty společnosti XY, ta je povinna se mnou jednat v mantinelech práva svých VOP a zároveň dodržovat právní rámec dané země. Není to tedy konkrétní sponzor či lídr, ale společnost, pro kterou oba pracují!

Co má dělat člen, když mu nepřijdou provize

    Základ opět je, ihned začít komunikovat. Nejdříve se svým sponzorem – pokud on nezná odpověď, proč se to stalo, tak se obracet nahoru, tedy na samotnou společnost. Konkrétně ve chvíli, kdy nepřijdou provize, je nutné se obrátit nejen na svého sponzora, ale i na společnost, protože zaplatit členovi má společnosti, nikoli jeho sponzor. Mohlo se stát cokoli, obyčejná lidská chyba…. Tedy hned neútočit, ale ptát se. Až ve chvíli, kdy nedostávám vysvětlení či uspokojivou odpověď, upozorním společnost na to, že mi vzniká škoda.

Správný lídr svého člověka chrání a pomáhá mu

    Lídr v takovémto případě by měl rovněž začít ihned komunikovat – s vedením - a měl by pomáhat členům své sítě získat nápravu.  Měl by jasně definovat, kde je problém a žádat o pomoc při jeho řešení. A udělat to tak, aby nešel proti společnosti, ale zároveň vyhověl svým lidem a postaral se o ně. Pokud se toto ve společnosti neděje, tak je to problém! Jde o jasný signál, že není zdravá.

    Odpovědi lídra, které získal „shora,“ by vždy měly být naprosto konkrétní: došlo k tomu a k tomu, jako náprava bude provedeno to a to, v tom a tom termínu. Lídr vždy odpovídá za komunikaci směrem dovnitř do sítě a také směrem nahoru. Jeho úkol je získat a předat správnou informaci.

Zaručená práva v MLM společnosti, nebo ring volný?

     Často se mě zájemci o MLM ptají, zda má člen MLM společnosti vůbec nějaká „zaručená práva“? Tedy práva, která vyplývají z občanského či spotřebitelského zákoníku, nebo jestli je v této branži u nás zcela ring volný.

     Bohužel, u nás je ve většině případů spíše „ring zcela volný“! Totiž - pokud společnost MLM, do níž člen vstoupí, je česká firma, která má sídlo u nás, pak podléhá českému právu, což je ta lepší varianta. Nicméně, většina MLM společností má sídlo mimo EU, a to zcela záměrně! Protože v momentě konfliktu je pak řešení podle bůhvíjakých právních systémů cizích zemí…. Toto si lidi často vůbec neuvědomují! Společnost XY může mít sice pobočku v Praze, oni však neuzavírají smlouvu s pobočkou, ale se společností XY, která sídlí třeba kdesi v USA, na nějakých ostrovech, nebo třeba i ve Švýcarsku...

VOP čte málokdo, přitom jsou klíčové

     Vždy však, ať už je společnost odkudkoli, je třeba velmi dobře vědět, co má ve svých Všeobecných obchodních podmínkách, tedy znát tzv. VOP! Může tam mít třeba uvedeno, že se řídí českým právem. Ale i tak je většinou praxe taková, že v případě konfliktu musí spor projít nejdřív soudem, který určí, podle jakého práva se kauza bude soudit. Z vlastní zkušenosti vím, že české soudy tyto případy „moc neumí,“ velmi často se snaží kauzu odsunout do té země, kde dotyčná MLM společnost sídlí, aby se záležitost řešila tam. Pak je samozřejmě pro našince takový soud ještě mnohem nákladnější a složitější.

MLM systémy u soudu mimoprávní

    Navíc MLM systémy a z nich vyplývající spory, jsou ještě stále pro většinu soudů jaksi záležitost „mimoprávní.“ A jakmile soudce označí kauzu za mimoprávní, je to prakticky totéž, jako kdyby řekl, že je nevymahatelná. I na toto je třeba dopředu myslet: že jako jednotlivec jsem vždy vůči společnosti MLM v pozici toho slabšího!

Krach MLM společnosti = přijdu o peníze?

    Pověst MLM společností, které se ocitnou v úpadku je u nás obecně špatná – má se za to, že své členy o jejich peníze vždy připraví. A bohužel, většinou je to i tak, aspoň podle mých zkušeností.

    Podle mého názoru proto, že vymahatelnost práva jak u nás, tak v EU, ale i mimo EU, je velmi mizivá. Což je z důvodu podstaty – systém MLM nemá dobrou pověst, soudci mají tendenci tyto kauzy dávat mimo právní systém. Takže lidé v případě konfliktu ve výsledku většinou o své peníze přijdou. A to jak o ty, které do společnosti vložili, tak i o ty, které tam vydělali a nebyly jim proplaceny. Je opravdu velmi těžké v takových případech prosadit právo, a to nejen u nás, ale i ve světě. Naděje na vrácení peněz soudní cestou sice při správném doložení celé kauzy je, ale velmi, velmi malá. Zato cesta k nápravě je vždy velmi dlouhá a nákladná.

MLM a riziko k sobě patří

    MLM je a bude vždy riziková záležitost! Každému novému zájemci o MLM na férovku říkám, že by si měl předem ujasnit, jestli je ta míra rizika pro něj přijatelná. To si musí každý „vykomunikovat“ sám se sebou. Míra tohoto rizika se dá samozřejmě snížit dobrým výběrem společnosti…, ale to už si probereme příště.

Ilustrační foto – freepik.com

 

 

 

 Kontaktujte mě