23.08.2017

MLM, obchod se špatnou pověstí vzkvétá. Jak to?

    Lidé se tomu často diví. Ano, pro laiky to může být vážně nepochopitelné! MLM už sice není jako v devadesátých letech „sprosté slovo“, ale pořád má pro většinu punc obchodu se špatnou pověstí. Vlastně se ho skoro všichni jaksi prvoplánově bojí. Paradoxně se mu však daří stále víc, roste a vzkvétá. Jak je to možné?

     MLM, nověji network marketing, je ekonomický model sice na jedné straně tradičně zatracovaný, ale na straně druhé jde o obor, který je podle mezinárodních statistik a veřejných průzkumů čím dál silnější a atraktivnější, do něhož se ročně zapojuje stále větší množství lidí. A to prakticky ve všech vyspělých zemích a navzdory tomu, že naše současnost nabízí k seberealizaci a výdělku tolik možností, jako ještě žádná jiná doba!

Je to paradox, nebo zákonitý vývoj?

     Přikláním se k druhé možnosti! Doba prostě konečně (díkybohu) pokročila natolik, že se do obecného povědomí může dostávat z MLM systému to nejlepší, kterého je překvapivě hodně! V mnoha ohledech víc, než kolik toho nabízejí standardní klasické systémy firem korporátních. Zmíním jen hlavní výhody MLM.

O peníze jde až v první řadě

     Nebudeme si nic nalhávat: hlavní motivací při vstupu do MLM jsou většinou peníze. Je to totiž mnoha desetiletími prověřený ekonomický model, který lidem dává asi vůbec nejlepší možnost paralelního (a některým i hlavního) příjmu. Network marketing má totiž už ze své podstaty v sobě tak velký potenciál hojnosti a růstu, který standardní výdělek a přivýdělek mít nikdy prostě nemůže (také ze své podstaty).

     Vezmeme ten nejběžnější případ. Když máte ke svému zaměstnání ještě druhé, tak v něm dostanete nějakou hodinovou sazbu, která bývá tzv. obvyklá a dlouho fixní. Ideálně se může časem o něco zvednout, rozhodně ale nevyroste mnohonásobně. Tohle prostě (mluvíme samozřejmě o běžných profesích) při normálním přivýdělku neexistuje: děláš-li práci rok, dva, tři nebo i pět let, aby se zdesetinásobila tvoje hodinová sazba. Zato MLM má v tomto ohledu to obrovské kouzlo, že pokud se dělá opravdu dobře a úspěšně po určitou a často i relativně krátkou dobu, výdělek v něm skokově narůstá.  

     Říká se tomu duplikace. Tedy: když TO děláte dostatečně dlouho – dobře a úspěšně - a naučíte to samé dělat další lidi, kteří se stanou součástí té vaší „malé MLM fabriky“, tak vaše hodinová sazba nejen narůstá, ale násobí se.

     Dá se to i spočítat: když začínáte, tak určitému počtu hodin, které svému MLM byznysu věnujete za měsíc, bude odpovídat určitá konkrétní částka, z níž si pak lehce spočtete hodinovou sazbu. Na počátku to může být i (mých) jen 50 Kč za hodinu, protože se TO učíte…, postupně se ale dostáváte na 100, 200 Kč za hodinu a více, až se můžete dopracovat, tak jako já, třeba i na 5000 Kč za hodinu. Samozřejmě za podmínky, že práci v MLM děláte dobře, s velkým nasazením a dostatečně dlouho. Což říkám ne, abych se chlubil, ale abych doložil, že takto konkrétně umí zvednout hodinovou mzdu pouze multilevel!

Know-how dostanete zdarma

      Další a velmi podstatná výhoda MLM je v tom, že veškeré know-how, které v dané společnosti vede k největším úspěchům včetně velkých výdělků, dostanete ihned po příchodu „na stříbrném podnose“ a zdarma. Nemusíte si sami shánět ani platit kurzy a další vzdělávání, nemusíte škemrat u starších kolegů o předávání znalostí a zkušeností z praxe. Naopak. Všichni, kteří jsou v té vaší „MLM fabrice“ nad vámi, jsou sami ochotni vás v co nejkratším možném čase naučit vše, co je v té konkrétní branži nejlepší a nejefektivnější, abyste co nejdříve vyrostli ze začátečníků v dokonalé profíky. Zdánlivý paradox v network marketingu je totiž ten, že váš nadřízený si vlastně přeje, abyste byli nejen dobří, ale ještě lepší než je on sám. Proč? Protože dobře ví, že ve vás může mít nástupce, který bude dál a už samostatně předávat všechny potřebné znalosti, zkušenosti a schopnosti dalším v síti - k tomu, aby se váš společný byznys úspěšně dál rozvíjel a sílil. Když tomu tak bude, ihned to poznáte na výdělku.

MLM jako životní styl

     Další velký důvod přidávat se do MLM byznysů je potřeba pracovně i osobně růst, být úspěšný a plnit si své životní sny. A také patřit ke skupině stejně naladěných lidí. Do komunity, která usiluje o společnou, smysluplnou věc. Už jen to, že patříte k lidem, kteří vás dokáží inspirovat a motivovat, stejně jako vy je, bývá velkým magnetem. Kdo by nechtěl tzv. žít „něco víc“, než co poznal v běžných korporátech!

     Hodně lidí například touží mít společné zážitky z víkendových seminářů, které nejsou zaměřeny jen a pouze na práci. Kam můžou vzít i rodinu, kde se něco pro sebe zajímavého dozví, ale zároveň se i dobře pobaví.

     Dnešní profi MLM společnosti navíc už takové prožitkové víkendy umí spojit s netradičními formami školení osobního růstu, která lidem prokazatelně pomáhají v běžném životě, tedy i mimo práci a byznys. Účastníci takovýchto akcí tam často mají šanci se pod vedením profesionálních lektorů zbavit třeba svého strachu, ostychu a naučí se využívat naplno potenciál své osobnosti. To je bez diskuse hodnota, kterou můžou pak zúročit nejen v MLM samém, ale i v jiné práci a vůbec v jakékoli oblasti svého života.

     I tohle jsou nezanedbatelné záležitosti, které dnes lidi do MLM firem lákají. Není to tedy jen a pouze o vidině zbohatnutí. A důkazem, že tyto principy jsou „in“ v tom nejlepším slova smyslu je i fakt, že je čím dál častěji přejímají do svého „repertoáru“ i tradiční firmy.

Je MLM moderní sektářství?

     Někdo se pro tento příměr zlobí, mě ale tyto názory nevadí. Jasně, že svým způsobem mají pravdu ti, kteří tvrdí, že MLM je vlastně „moderní sektářství,“ které jakoby nahrazuje náboženství.

     Ano, může to být i tak: dříve lidi masově chodili do kostelů, což byl jejich způsob, kterým společensky sdíleli své životy. Tenkrát byla totiž ikona víra. Dnes jsou ikonami úspěch a peníze. A lidé, kteří se dnes v MLM firmách setkávají, tak vlastně vytvoří komunitu, která naplní jejich přirozenou potřebu být součástí nějakého konkrétního společenského celku. Nevidím nic špatného v tom, že mají potřebu vyhledávat nějaký řád. Naopak. Vždyť jde o takový řád, s nímž jsou schopni se ztotožnit, který s nimi rezonuje.

Marketingový plán řádem?

     O jakém řádu teď mluvím? Znáte ho všichni, v různých podobách si ho v současnosti vytvářejí vlastně všechny firmy.  A MLM společnosti mají také vlastně předem stanovený řád tzv. kompenzačním plánem (nebo marketingovým plánem), s jasně vytvořenou hierarchií ve firmách…

      Například nejstarší dnes fungující MLM – Amway – je krásnou ukázkou toho, jak jsou jejich lidé loajální a „v řádu“. Někdo by až řekl, že mají školícími programy své značky natolik vycepované („vymyté“) mozky, že většinou vůbec neuvažují o tom, že by mohlo být něco lepšího. Prostě na svou firmu nedají dopustit a jsou jí věrní celý život! Tady se to skutečně podobá té víře: věří v to „své“ a tudíž nepřijímají (nebo velmi těžko) cokoli jiného.

     Proč ale nevidět především klady na této skutečnosti? Vždyť jde vesměs o prvoplánově pozitivní pohledy i výchovu! A jelikož navzdory všem negativním turbulencím lidská společnost globálně k těmto principům spěje, jsou tito jejich nositelé, tedy MLM společnosti, i proto dnes pro lidi tak atraktivní. A to i přes onu špatnou pověst.

     Už rozumíte tomu, proč dramaticky roste počet lidí, kteří se do MLM společností zapojují? A určitě je vám i jasnější, proč mnohé z principů MLM přebírají i korporáty. Mimo jiné konečně začínají více chápat, že právě tudy (přes osobní rozvoj a využití potenciálu každého člověka) vede ta nejpřímější cesta k úspěchu. Přes zaměstnaneckou spokojenost se i ony můžou konkurenčně dostat na vyšší level. 

Vzdělání i vstupní kapitál = rovné šance

     Ke klasickým a už hodně známým výhodám MLM patří v neposlední řadě i opravdu rovné šance pro všechny. MLM totiž nevyžaduje žádné speciální vzdělání, ani žádný velký vstupní kapitál. Co se týká podnikatelského hlediska dává tedy naprosto rovné šance na úspěch všem, i lidem bez vzdělání a bez peněz. Takže člověk jen se základním školou se zde může směle postavit vedle univerzitního profesora a být v kariéře úspěšnější než on. Ani toto se v klasické firmě téměř nikdy nestane, že by tam byli naprosto rovnocenní partneři člověk bez vzdělání s kolegou s tituly.

     I proto je MLM nejspravedlivější systém, protože nejen odměna, ale i možný úspěch se v něm odvíjí především od člověka samého: jeho talentu, schopností a píle, a nikoli od záležitostí jako jsou dosažené vzdělání, majetkové poměry či společenské styky.

Ilustrační foto: freeangestock.com                                        

 

 Kontaktujte mě