02.01.2018

Budoucnost osobního doporučení
v MLM

     Než se pustím do tohoto prvního letošního tématu a vysvětlím, proč jsem si ho zvolil, sluší se uzavřít právě uplynulý rok malým ohlédnutím a poděkováním. Díky vám všem, kteří mé stránky pravidelně sledujete! A zejména pak autorům konkrétních reakcí na můj blog, díkybohu většinou kladných.

     Mě ale vlastně potěšily i ohlasy, které s mými názory v článcích i videích až tak úplně nesouhlasily. A největší radost mi udělala konstruktivní diskuse či polemika, protože tohle „jiné vidění“ je pro mě zdrojem dalších námětů a inspirace.

     Samozřejmě vím, že nemám patent na rozum! Mám „jen“ znalosti v oboru a opravdu bohatou a dlouhou profesní zkušenost. Mám důvěrně prošlápnutou cestu od začínajícího distributora olejíčků až po kariéru mezinárodního lídra, který řídil mnohatisícovou síť na třech kontinentech. V MLM branži mám zkrátka za sebou snad všechno, co se v ní dá prožít. Léta hubená i velmi tučná, skutečné výsluní a slávu, ale i pády a velké ztráty.

     Ve vašich reakcích kmitla i jedna otázka po vyšším smyslu tohoto mého blogerství. Věřte mi nebo ne, ale zcela vážně usiluji o to, posunout naši MLM branži kupředu. Hledám v ní ty nejefektivnější a nejmodernější formy a funkce, které vedou k nejlepším výsledkům nejen pro multilevláky samotné, ale zároveň i pro klienty. A naopak, upozorňuji na zažité praktiky, které tomuto obchodu škodí a další rozvoj oboru brzdí. Můj cíl je zkrátka aktivně přispět k tomu, aby MLM byl co nejdříve veřejně vnímán jako obchod (namísto se špatnou) se skvělou pověstí…

     Ale zpátky k dnešnímu titulku. Z několika reakcí na poslední velký námět mých blogů, kterým bylo osobní doporučení v MLM, jsem pochopil, že tomuto zásadnímu tématu ještě něco dlužím. A sice svůj pohled na jeho nejbližší budoucnost.

Osobní doporučení: souběžně klasika i digitál

     Musím to nejdřív znovu zopakovat: osobní doporučení nejen nelze v MLM vynechat, ale ani ho nelze ošidit! Prostě, osobní doporučení je osobní doporučení a nejlépe funguje samozřejmě face to face. I když to třeba bude čím dál častěji digitálně…

     Co tím myslím? Především to, že si musíme uvědomit, s jakou generací jsme již začali pracovat a s jakou budeme pracovat za 10, 15 či za 20 let. Už dnes se největší kupní síla překlápí do generace Y – a právě tato generace nám již nyní vlastně předznamenává budoucí, stále víc „digitální“ trend. Tahle generace prostě už digitálně žije a ta ještě mladší bude tak žít ještě víc!

     Zatímco my čtyřicátníci patříme ještě ke generaci, kdy osobní doporučení v MLM pro nás (a všechny starší) znamenalo a ještě znamená: „pojď se mnou na kafe a já ti povím, ukážu, představím, prodám…, anebo: pojď se mnou na prezentaci, tam se dozvíš od odborníka úplně všechno a můžeš se rozhodnout, zda tě to zajímá či nikoliv…“ Na takovémto osobním doporučení naše generace stavěla a staví své byznysy.

     Dnes se samozřejmě s takto vnímaným osobním doporučením pracuje stále, ale zároveň se, právě s onou generací Y, posouvá i do nové „digi-verze“ (což se ještě více umocní u přicházející generace Z). Mladí už totiž ono osobní doporučení „mají jinak,“ a to přes monitory počítačů, chytrých telefonů a tabletů, protože jejich komunikace face to face probíhá přes displej.

Deadline: včera bylo pozdě

     Tuto skutečnost si musí co nejdřív uvědomit každá firma, ať obchoduje s čímkoli a v režimu „včera bylo pozdě“ své marketingové i prodejní kanály digitalizovat, chce-li se na trhu úspěšně udržet. A tímto pravidlem se musím pochopitelně řídit i já, takže kupříkladu je mi jasné, že když dnes pro svůj nový MLM produkt vyvíjíme softvér a stavíme pro něj webové stránky, tak paralelně vedle toho musíme mít i nejmodernější prodejní mobilní aplikaci…

     Chci tím říct, že současní multilevláci by měli jet po více kolejích. Starší generaci, která je ještě stále velmi produktivní a koupěschopná, by měli zboží či služby nabízet „po staru“ – tedy prezentacemi a osobním doporučováním, protože to jsou lidé, kteří pokud si něco tzv. neosahají, nemají moc chuti kupovat. Monitor sice berou jako vítaný zdroj informací, nicméně pro skutečné nakupování většinou ještě preferují osobní doporučování skrze face to face. Kdežto zástupci mladých už potřebují od začátku do konce moderní technologie, a to včetně sociálních sítí. Facebook, potažmo zajímavá appka, jim produkt nabídne a odprezentuje, a zároveň ji mohou využít hned k nákupu.

     Jinými slovy: kupní síla se pomalu přesouvá k prezentacím a nakupování přes internet, ale zároveň běží ještě obchodování „po staru“. A nutno dodat, že i v té nejmladší generaci bude nejspíš vždy určitá vrstva lidí, kteří budou upřednostňovat starou dobrou klasiku před digitálem.

A co distributoři a face to face?

     „Osobní doporučení face to face“ se mění také v samotných MLM sítích! I síťaři, kteří si sami kupují přes monitor, nakonec ve své práci stejně osobní doporučení a setkávání vyhledávají. Ale už spíš jako bonus, jaksi za odměnu.

     Dnešní distributoři v MLM systému už nemají problém být ve skupinách virtuálních a spolupracovat přes monitory, nemusejí se pravidelně scházet na pracovních poradách. I při tom však občas fyzické setkávání s ostatními vítají - jako zážitkovou aktivitu a odměnu za svou práci. Vždyť na takovém setkání se nejvíc utvrdí v tom, že jsou v této branži správně, že jejich práce má smysl a že je baví. Sdílejí novinky, nápady, nové informace, vzájemně se inspirují…, zkrátka čerpají novou energii a vše, co je může „zdravě nakopnout“ a posunovat dál. Takže i pro tuto internetovou generaci multilevláků je vlastně ono face to face zajímavé, přínosné a svým způsobem nutné.

     Myslím si dokonce, že tzv. kariérní plány se v MLM společnostech postupně přemění tak, že se členové budou od určitého stupně kariéry spolu zcela plánovitě setkávat. Tedy, že zážitkové, sportovní, společenské a vzdělávací eventy budou dostávat jako oficiální bonusy.

Placené osobní doporučení: z MLM do všech oborů

     Ještě k osobnímu doporučení z „makro pohledu“. Všimli jste si, že placené osobní doporučení, které původně hrálo hlavní roli jen v MLM, dneska už používají všechna odvětví obchodu a služeb? Což jen přináší další důkazy o tom, jak mocný je to nástroj a jak MLM jako obchodní branže byla od počátku chytrá a prozíravá, že osobní doporučení za odměnu zabudovala mezi své nejzákladnější kameny.

     Dnes se už stalo placené osobní doporučování naprosto běžnou a legální součástí obchodování. Přitom ještě před pár lety skoro nikoho nenapadlo, že by mohl dostat peníze za to, když doporučí známému nějakou věc či službu, za kterou on sám zaplatil.

     Odměna za získání a přivedení nového klienta přestala být vnímána negativně. Naopak, stala se tím, čím ve skutečnosti je: jednoduše vyčíslitelným a jasně definovaným ohodnocením vztahu mezi firmou a konzumentem.

Placené osobní doporučení jako běžný přivýdělek

     Jsem přesvědčen o tom, že osobní doporučování za odměnu se v blízké budoucnosti stane čím dál častější formou přivýdělku pro nejširší veřejnost. Ostatně už dnes tento trend můžeme vysledovat například na stále oblíbenějším affiliate…

     Čím dál víc lidí na svých stránkách doporučuje nějaké produkty a za odměnu je tak firmám pomáhá prodávat. Většinou je to něco, co i je samotné osobně zajímá, takže si vlastně příjemně a lehce přivydělávají. Affiliate takto nastavené sice není MLM, ale může se jím stát postupně, kdy půjde tzv. do hloubky. Když vytvoří druhou, třetí a případně další obchodní linii a když se i odměny stanou vícestupňové. Pak už půjde o to, že člověk, který zboží či službu doporučuje a takto je pomáhá za úplatu prodávat, bude rozmnožovat svůj výdělek přes affiliate MLM program.

Bude čím dál silnější

     Osobní doporučení tedy do budoucna nemůže zmizet. Naopak! Bude podle mého názoru čím dál silnější součástí našich životů. Už nyní vlastně hraje významnou roli i v nejmodernějším globálním fenoménu, v tzv. sdílené ekonomice, která začíná šlapat na paty ekonomice tradiční.

Ilustrační foto: dreamstime.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktujte mě