20.04.2018

MLM REALITY SHOW: klíč k úspěchu? Spolupráce týmů!

     V minulém blogu jsme si nastínili úplné počátky vzniku nového multilevelu a jeho tzv. pre-launch fázi. Tedy, od samotného záměru - myšlenky přes to, co a hlavně koho a proč potřebuje stavba takového byznysu nejdřív. Víme, že nový MLM od prvopočátku musí vytvářet tým „stavitelů“ a tým obchodníků, přičemž první tým musí být vždy o pár kroků napřed před druhým. Nyní přišla řada podívat se blíže na další klíčovou záležitost, jíž je spolupráce obou týmů.

     Zopakujme si, kdo jsou ony dva profi - týmy. Tým, který jsme nazvali „stavitelé,“ vytváří podmínky a zázemí pro práci druhého týmu MLM obchodníků – síťařů (a proto musí být vždy o pár kroků napřed). Jsou v něm hlavně: ekonomové a právníci, IT pracovníci, grafici, marketéři a především hlavní manažer projektu, tedy někdo, kdo to celé „shora“ řídí. Člověk, který musí vědět, který krok v kterou chvíli udělat, tedy jak a co na sebe má navazovat, aby celá stavba nového MLM měla co nejlepší nejen základy, ale i celou konstrukci. Vždyť základní předpoklad úspěchu celého MLM projektu je nejen dobrý produkt, ale především, aby se podařilo postavit obchodní systém opravdu kvalitní a funkční, s dlouhodobou životností, v němž se budou lidé (a to jak síťaři, tak klienti) cítit dobře a budou sami chtít ho dál rozvíjet. A to se může podařit jen tehdy, když oba budující týmy dobře spolupracují.

Nebojkotovat, ale spolu-pracovat!

     Spolupráce mezi oběma týmy, má-li být úspěšná, musí být bezpodmínečně postavená na vzájemném respektu. Týmy si nesmí vzájemně práci komplikovat, a už vůbec ne kazit. Naopak, i za cenu nějaké podružné hádky si musí vždy vše pořádně objasnit a vysvětlit, aby jeden tým pochopil druhý tým a vzájemně si neházely klacky pod nohy. Ideální je, když se takovou spolupráci podaří přátelsky nastavit, tedy když se týmy osobně více poznají, lidé se pracovně sblíží a zvyknou si na sebe.

     Obecně je sice dost jasné, že oba týmy by měly vzájemně dobře spolupracovat, ale ze své velmi dlouhé MLM praxe dobře vím, že skutečnost je často taková, že právě tahle „spolupráce“ bývá příčinou mnoha potíží, zádrhelů, průšvihů, ba i podrazů! A to nejen v nových MLM společnostech, ale i v těch už dávno zavedených. V denní realitě totiž většinou velká harmonie mezi týmy není a někdy dochází i k vyloženému bojkotu „těch druhých,“ na což vždy doplatí společná věc.

Ajťák myslí jinak, než multilevlák

     Proč tomu tak bývá? Vyplývá to především z různosti profesí a mentalit. Profíci přes účetnictví, právo, IT či marketing, svět multilevelu neznají buď vůbec, nebo jen povrchně. Mentalita multilevláka je jim zpravidla na hony vzdálená. Oni pracují především s fakty, čísly, předpisy a technologiemi, zatímco práce obchodníků je založena na emocích, vizích a mezilidské komunikaci. A právě tento rozdíl většinou produkuje nejvíc nedorozumění a konfliktů.

     Uvedu příklad. Ajťáka pochopitelně vytočí, když mu v jeden den volá už desátý zpruzený multilevlák, že mu v systému to a to nefunguje, a tak vypne svůj mobil. Vždyť to už tři hodiny ví a maká na nápravě! Jeho reakce ale zvedne mandle síťařům ještě víc, takže volají svého sponzora a ten pak lídra, začnou se šířit různé domněnky… Zkrátka, do stresu se tak dostává čím dál víc lidí - a problém je na světě!

Prevence může být jednoduchá

     Tento příklad je v dnešní době technologií hodně běžný, až banální. I proto jsem ho vybral, abych připomněl, že se takové situace dají preventivně minimalizovat. Zde může sehrát nezastupitelnou roli hlavní manažer projektu, který by měl být vybraný tak, aby uměl pochopit a řešit problémy „lidí pod tlakem,“ a to v obou týmech. Aby věděl, že fakt, že zástupci různých profesí zpravidla reagují různě, je vlastně normální, včetně emotivních reakcí multilevláků, protože k nim prostě emoce patří. A že mnoha konfliktům se dá předcházet včasnou a správnou komunikací.

     Jestliže jako manažer projektu dobře ví, jak na sebe jednotlivé kroky „stavby nového MLM“ navazují, může mnohé třecí plochy předjímat a včas na ně manšafty, které řídí, připravit. V případě, který jsem právě uvedl, třeba tak, že předem ajťákům vysvětlí, jak na takové stresové situace (nefungující systém nebo jeho část) multilevláci většinou reagují a co vše jim způsobují. Takže, když je řeší vypnutím svého mobilu, vlastně volí nejhorší variantu. Síťaři totiž opravdu nutně potřebují poradit, co mají v té chvíli dělat, když „to nefunguje“!

     Ale podobně i naopak. Manažer by měl předem na tyto možné poruchy multilevláky upozornit a instruovat je, že v takovýchto případech mají ihned napsat dotaz na support namísto toho, aby přímým voláním zdržovali a stresovali ajťáky.

Úspěšná spolupráce = respekt + komunikace

     Hlavní hodnota, bez níž se úspěšná spolupráce stavitelů a lídrů ve fázi výstavby projektu MLM rozhodně neobejde, je tedy respekt. A hned další, kvalitní komunikace. Tým stavitelů nemusí znát do detailu práci multilevláků, ale měl by chápat hlavní potřeby sítě a především vědět, že k základním pracovním nástrojům lídrů patří vize a emoce. A na druhé straně, tým obchodníků musí vědět, že jsou určité technické či administrativní fáze projektu, které nelze přeskočit, takže se tomu musí přizpůsobit.

Spolupracovat znamená chtít, aby to šlo

     Stavba nového MLM projektu je v dnešní době velmi náročný a citlivý proces a je bez diskuse závislý na kvalitě spolupráce všech, kdo se na ní podílejí. Potřeby sítě jsou sice v zásadě dané (jde o systém s pevnými pravidly), přesto se ale stejně vždy nakonec průběžně precizují a doplňují. A s těmi dodatky se tým stavitelů seznamuje postupně. Měl by je určitě respektovat a snažit se lídrům a dalším multilevlákům vyhovět. Což samozřejmě platí i naopak: tým obchodníků by měl chápat nutnost kupř. dalších či nových funkcionalit v už tak složitém softvéru a přijmout je s respektem a otevřenou myslí. Jen takováto spolupráce může sunout společný MLM projekt dopředu.

                                                                                                                                                                                                      Ilustrační foto pixabay

 

 

 

 Kontaktujte mě