18.06.2018

MLM REALITY SHOW: binární systém je nej, ale…

     Pro ty, kteří potřebují důkazy, jsou tady statistiky: přední místa v žebříčku nejrychleji rostoucích společností v MLM branži zpravidla obsazují firmy s binárním systémem. Osobně si nedovedu představit v multilevelu lepší zúčtovací systém než binár! Ovšem i zde platí, že binární systém je geniální jen tehdy, když je dobře „pochopen a uchopen.“ A to jak ze strany majitelů a lídrů společnosti, tj. těch, kteří dotvářejí MLM pravidla konkrétního byznysu, tak ze strany sponzorů i samotných síťařů.

     Správný lídr či sponzor by měl proto s každou nově příchozí „beruškou“ (viz předchozí blog) její binár pečlivě a trpělivě projít a vše kolem něho jí správně a pochopitelně vysvětlit.

     Ptáte se proč, když prakticky každý multilevlák už předem ví, oč v bináru jde? Protože obecně vysoké procento „zklamaných a neúspěšných“ lidí v MLM dokazuje, že i když si síťaři myslí, že binár znají, převažující denní praxe mluví spíš o opaku. Jsem osobně přesvědčený o tom, že pokud lídři a sponzoři se svými lidmi ihned po registraci dobře pracují, náležitě se jim věnují a naučí je správně chápat a ovládat jejich vlastní binár, procento „zklamaných a neúspěšných“ ve své síti tím nejefektivněji minimalizují.

    Pojďme si tedy připomenout vše nejdůležitější kolem bináru.

Binár má jednoduchý a spravedlivý koncept

     Binární systém je v síťovém marketingu nejjednodušší struktura budování sítě. Má jen dvě „nohy,“ neboli strany – levou a pravou - a v zásadě v něm platí, že síťaři stačí dvě aktivní linie (jedna vpravo a jedna vlevo). K tomu je třeba splnit další kritéria, většinou minimální počet přímo registrovaných členů.

     Binár je zaměřený na růst do „neomezené“ hloubky, na rozdíl od jiných tradičních MLM systémů, které vytvářejí „neomezenou“ šířku paralelních větví, a už tím jsou velmi složité a pro mnoho lidí nepřehledné (např. unilevel, matice, či načítací (stair-step break-a-ways) MLM systém).

     V binárním systému jde hlavně o celkový obrat ve vztahu k vyplaceným provizím. Záleží tedy na celkovém objemu obratu, který je načítán směrem dolů od vaší obchodní pozice, do tzv. neomezené hloubky!

     V binárech funguje skutečně férové rozdělení provizí. Určitá pozice v síti bináru tedy není až tak důležitá jako v jiných MLM systémech. I proto bináry neprodukují pouze pár top členů se závratnými provizemi na úkor mnoha ostatních, kteří si nevydělají nic.

Ani bodík nazmar

     Při výplatním termínu se nasbírané body z obratu „vypárují“ v obou binárních nohách v určitém poměru a pokud zbyde nějaký zbytek „nevyprovizovaných“ bodů, systém umožňuje tento zbytek přenášet z měsíce na měsíc až do doby, dokud nejsou splněny podmínky pro jejich vyplacení. Jinými slovy, v bináru vždy dostáváte zaplaceno za odvedenou práci za předpokladu, že si hlídáte minimální aktivitu, která zajistí, že vám nikdy nic nepropadne!

Jediné velké omezení bináru

     Binár si bedlivě hlídá, aby se jeho kompenzační plán nepřefinancoval, takže jediný jeho opravdu velký limit je maximální množství obratu, ze kterého mohou být vyplaceny provize v rámci jedné platební periody. Zatímco klasické MLM systémy s neomezenou šířkou paralelních větví mají více různých omezení - třeba v maximálním počtu lidí nebo maximální možné hloubce, do které své síťaře firma platí. V binárech je omezen pouze celkový maximální obrat, který může být proplacen. Toto číslo by každá poctivá MLM firma měla férově uvádět ve svých VOP.

Kouzlo jménem power leg

     Binár má obrovské kouzlo v tom, že dává nově zaregistrovanému síťaři možnost mít podíl na zisku lidí, s nimiž sdílí jediné: společný zúčtovací prostor, kam se jeho i jejich obraty propisují. Tohle kouzlo se odborně nazývá power leg a jde o část zúčtovací matrice, která je společná pro každého člena a lidi v jeho up-line, což jsou ti, kteří jsou tzv. nad ním.

     Jste-li nový člen sítě, power leg tedy není nic menšího, než silnější z vašich dvou binárních nohou! Říká se jí také noha průběžná či společná, do níž členové vaší nadsponzorské linie (z up-line) řadí další lidi pod vás. Neboli budují jednu část struktury, aby na jejím obratu (bodech) mohli profitovat všichni. Což pro vás fakticky znamená, že tím už máte zcela bezpracně „nakročeno k odměnám“… Nicméně abyste se tzv. kvalifikovali v binárním stromě, což je odborný termín pro splnění podmínek výplaty, musíte také přivést „do stromu“ své lidi, a to dle příslušných VOP minimálně po jednom novém distributorovi do každé z vašich binárních nohou.

     Power leg binárního systému patří mezi nejlepší a nejsilnější motivace v síťovém marketingu. Silná sponzorská noha vytváří společný obrat pro mnoho síťařů, což pro ně funguje jako „nabídka, která se neodmítá“. Pro získání benefitu z tohoto faktu ale také musí něco udělat: začít pracovat, aby nastartovali svou druhou nohu a i tam vytvořili potřebný obrat. Jen tak dojde tzv. ke spárování obratů a následně i výplatě odměny…  

Příště už do aktuální praxe

     Kdo tohle správně pochopí a hned na samém začátku se naučí svůj binár ovládat efektivně, ten se v dobré MLM společnosti dočká kýžených výdělků tak brzy, jak to jen bude možné. I když binární strom samozřejmě dnes staví a plní softvér, je zvlášť na začátku důležité, aby si nový síťař uměl strategicky řadit své nové lidi do svých „nohou“ sám ručně, což by měl systém vždy umožňovat také. Proč by to měl umět a jak na to, vám řeknu v příštím blogu. Uvedu konkrétní příklady ze své praxe, abyste věděli, na co si dát pozor a také prozradím, co je hybridní systém bináru, který používáme v našem aktuálním projektu MY TREES.

Ilustrační foto: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktujte mě