31.07.2018

MLM REALITY SHOW: i geniální binár lze ještě vylepšit

     V minulém blogu jsme probrali binární zúčtovací systém obecně, jako vůbec nejlepší multilevel. Vysvětlili jsme si princip, na kterém funguje a také, proč je tak efektivní a mezi MLM společnostmi čím dál oblíbenější. A jelikož je binár pro dnešního síťového marketéra skutečně stěžejní téma, slíbil jsem, že si jeho povedenou moderní hybridní variantu ukážeme z větší blízkosti na zcela konkrétním příkladu.

     Příkladný binár jsem nemusel nijak zvlášť vybírat. Bude to samozřejmě hybridní zúčtovací systém projektu MY TREES! Především proto, že jde o aktuální, mladý, globální a ambiciózní projekt, který z klasického bináru vytěžil to nejlepší, dokázal ho propojit s nejmodernějšími obchodními formami, konkrétně s affiliate a nezapomněl se přitom vyhnout tomu, co je běžně v bináru pro sítaře nevýhoda a zdroj stresu.

     Jelikož právě pro MY TREES už pěkných pár měsíců tento inovativní multilevel pomáhám stavět a jako zkušený mezinárodní lídr řídím i jeho nově vznikající MLM obchodní síť, můžu jen potvrdit, že v tomto projektu je zúčtovací systém opravdu skvěle vychytaný. Důkazem toho je mj. jiné i fakt, že začal dobře šlapat hned po svém spuštění a ačkoli má za sebou teprve čtvrt roku života, má už spoustu spokojených síťařů.

Proč hybridní systém?  

     Hybridní zúčtovací systém byl pro MY TREES zvolen hlavně proto, aby se jeho byznysu mohli zúčastnit i affiliate partneři a aby v něm mohli získat zajímavé odměny. Affiliate, jako mladý ryze internetový obchodní fenomén, se totiž dnes již rozhodně nedá přehlížet. Ostatně, většině velkých MLM společností už v současnosti pouze klasická síť multilevláků nestačí a čile spolupracují s affiláky! Jde ale o to, jak a nakolik atraktivně, si s nimi domluví odměny…

     Ale pojďme to vzít popořadě. Nejdřív vám vysvětlím, proč a jak je binár v MY TREES inovativní, tedy vylepšený a z mého pohledu výjimečně dobře uchopený.

Tři unikáty bináru v MY TREES

     Unikát č. 1 – Projekt MY TREES nabízí zcela novou, originální, globální obchodní příležitost, která má svůj prvopočátek u nás, v České republice. Každý, kdo pořádně chápe co binární zúčtovací systém v MLM je, bude také vědět, jakou to našincům přináší obrovskou výhodu! Vždyť pokaždé, ať se do tohoto byznysu bude postupně přidávat jakýkoli stát, bude na počátku vlákna binárních větví někdo z ČR. Vždy to tedy bude Čech, který dá impuls třeba Polákovi, Polák např. Švédovi, Švéd do Německa, a tak dále…

     A jelikož binár není nic jiného než skvěle vymyšlený zúčtovací systém, který sleduje dosažené obraty v každotýdenním zúčtování, bude to mít profit hlavně pro Čechy, kteří budou na začátku této struktury. Protože být na počátku bináru, který dává dynamiku jednotlivým světovým trhům, je vždy finančně velmi výhodné. Pro nás je to tedy obrovská šance takto začínat, být v zemi zrodu nového byznysu. A nikoli tak, jak to máme ve většině MLM společností: že my Češi jsme v globálním projektu bůhvíkolikátým národem v pořadí….

      Unikát č. 2 – MY TREES představuje projekt, který je v odvětví MLM zcela novým oborem. Podstata jeho byznysu - financovat výsadbu nových rychle rostoucích stromů a získávat pro ni další lidi takovým způsobem, aby se mohl zapojit prakticky každý – je skutečně ojedinělá. Nevím o nikom, kdo by v síťovém marketingu tak, jako MY TREES, uchopil stejný či podobný enviromentální projekt a šel s ním na český a posléze i na globální trh. Přitom žijeme v době, která ekoprojektům i ekobyznysu čím dál víc přeje, protože lidi jsou už „na to“ připraveni. Průzkumy dokazují, že ve světové populaci raketově vzrůstá množství lidí, kteří začínají ekologicky myslet i žít.

     Pro naše síťové marketéry projekt přináší tedy tu výhodu, že nejde o „padesátou kopii“ firmy, obchodující třeba s kosmetikou či doplňky pro zdraví, která přebrala už zavedené obchodní modely a postupy a je na trhu x-tá v pořadí. Vždyť pokud na tom stejném trhu působí x jiných, velmi podobných firem s obdobnými produkty, nelze to rozhodně brát jako výjimečnou příležitost.

     V případě MY TREES naopak jde o zcela inovativní projekt, který je v odvětví MLM novinkou. Nemá u nás žádnou konkurenci, takže může cílit na všechny potenciální klienty. Tedy na lidi, které zajímá ekologie, kteří mají rádi přírodu, není jim jedno, v jakém životním prostředí budou vyrůstat jejich děti a v jakém oni sami stráví zbytek svého života. A především pak na ty, kteří mají touhu stále se zhoršujícímu stavu přírodních zdrojů nějak pomáhat. Smysluplně a navíc ještě výhodně se zapojit do hnutí za obnovu světového přírodního dědictví.

     Unikát č. 3 - MY TREES má nadstandardně nastavená, nově upravená a pro síťaře velmi přátelská byznysová MLM pravidla. Velmi často jsou totiž v MLM společnostech byznysová pravidla ke svým členům velmi tvrdá, až nepřátelská, což nakonec bývá i jedna z příčin, proč se tolika lidem v MLM nedaří…

     Multilevláci ostatně většinou vědí, že jinak skvělý binár není pro každého síťaře „zlatý důl“, protože ne každý dokáže přivést do sítě aspoň dva lidi, kteří by jí přinášeli reálný profit (a ne byli v ní pouze registrovaní).

     MY TREES má postavený binár tak, že je kombinovaný ještě s dalšími způsoby odměňování, které zohledňují další parametry přínosu každého konkrétního člena sítě. Odměny zde může mít dokonce i ten síťař, který nemá to štěstí „bodovat“ přímo v bináru, i na něho je pamatováno ještě v dalších částech zúčtovacího programu.

     Už vstup do MLM systému MY TREES je nastavený tak, že si ho může dovolit prakticky každý. Po registraci, která je zcela zdarma, má nově příchozí 30 dní tzv. volnou pozici v bináru, kdy si ještě nemusí nic kupovat, přesto už může k sobě řadit nové zájemce. Třicetidenní lhůta dává čas se se vším v projektu řádně seznámit a umožňuje každému se seriózně rozhodnout, zda „do toho“ opravdu chce jít. Až po měsíci, kdy se takto nezávazně „rozkoukává,“ může nový zájemce svůj opravdový zájem o MY TREES potvrdit tím, že si vybere a koupí balíček stromů z naší nabídky. Na výběr dáváme balíčky: MY TREES 100, MY TREES 500, MY TREES 1500, MY TREES 3000, MY TREES 9000 a MY TREES 15 000 – číslice vždy znamená cenu balíčku v dolarech. Počet stromů, které se pod nimi skrývají, ukazuje přehledná informační grafika https://myoffice.mytrees.global/prezentace.pdf Každý má samozřejmě tu možnost, že se pro koupi žádného balíčku nerozhodne. Nic se v takovém případě neděje, systém jeho volnou pozici po 30ti dnech zruší…

     Zvlášť přátelsky jsou nastavena pravidla, která se týkají povinné produkce: konkrétně jsou to pravidla spojená s načítáním a uchováváním obratů. Ve většině firem jsou postavena tak, že síťaře nutí k pravidelnému odběru produktů za určitou částku. Bývá to nejčastěji za 100, 200 i 500 dolarů měsíčně, což způsobuje, že člověk v síti je pod permanentním tlakem - musí dávat do systému pravidelně dost velké peníze, aby tzv. měl na své odměny. Toto téma jsme s Američany, s nimiž na MY TREES spolupracujeme, hodně diskutovali a došli jsme k závěru, že to podobně tvrdě rozhodně nechceme!

     V duchu bohulibého principu MY TREES „zasaď strom a pošli myšlenku dál,“ jsme nakonec přišli s ideálním řešením: povinná produkce v bináru bude u nás koupě jediného stromu! Pro získání odměn ze zúčtovacího systému je tedy třeba měsíčně utratit v síti 20 dolarů za nákup jednoho stromu, což je přijatelná částka. Navíc, a oprávněně, získá tak každý síťař ještě dobrý pocit z toho, že kontinuálně pomáhá životnímu prostředí, že se sám za sebe skutečně aktivně podílí na záchraně světové zeleně.

     Další přátelský přístup je v tom, že MY TREES má nadstandardně dlouhé lhůty pro plnění povinné produkce. Zatímco v jiných firmách v bináru postupují většinou tak, že jakmile se člen zpozdí o jediný den v povinném měsíčním plnění, jejich systém mu nekompromisně smaže dosažené obraty.

     Sám jsem toto zažil v jedné americké společnosti, kdy jsem pravidelně každý měsíc platil 100 dolarů za zboží, které se mi hromadilo doma, a nestačil jsem ho prodávat, ale měl jsem motivaci ho znovu nakupovat proto, abych nepřišel o produkci, která v bináru čekala na zúčtování… Pak jsem jedinkrát pozapomněl poslat peníze v tom jejich krátkém časovém limitu, měl reálné zpoždění vlastně jen pár hodin, a přesto mi vše vymazali. Ve finále jsem přišel o odměny ve výši 50 000 dolarů! Na tohle „příkoří“ nikdy nezapomenu, a už proto chci, aby lidé v našem byznysu tento stres neprožili.

     U nás v MY TREES máme plnění povinné produkce nastaveno tak, že až po 180 dnech neplnění dojde k výmazu nashromážděné produkce.

     Binární systém je nastavený na výplaty až 100 000 dolarů týdně, takže můžeme uspokojit i profesionální síťaře, kteří pochopí MY TREES jako globální příležitost. V reálu tedy budeme, až vše pojede naplno, schopni vyplácet měsíčně i 500.000 dolarů těm, kteří tento byznys rozjedou a hlavně v něm kontinuálně budou pokračovat. Bohužel většina lidí přestane na daném projektu pracovat dřív, než se dokáží k úspěchu propracovat.

     V příštím blogu vysvětlím krok po kroku, co vše musí člověk v binárním zúčtovacím systému MY TREES udělat, aby pravidelně vydělával, a kdy může očekávat první profit.

Ilustrační foto archiv

 

 

 Kontaktujte mě