29.08.2018

MLM REALITY SHOW: 4 klíče k úspěchu v MY TREES

     Mám-li vysvětlit, krok po kroku, jak jsem slíbil v minulém blogu, co vše musí nováček v binárním zúčtovacím systému MY TREES udělat, aby pravidelně vydělával, a kdy může očekávat první profit, začnu od prvního důležitého faktu.

     Registrace do MY TREES je zdarma. Zájemce získává „volnou pozici na dobu 30 dní“. Následně si má možnost vybrat některý z balíčků MY TREES. Teprve v okamžiku, kdy jsou uhrazeny objednávky zájemců, nastupují první odměny pro doporučitele

     Uvedu motivační, ale zcela konkrétní příklad. Po třech měsících od spuštění projektu MY TREES, máme síťaře, kteří atakují hranici příjmu mezi 50 tisíci až 100 tisíci za měsíc. Jsme ve fázi, kdy začínáme zajímat skutečně profesionální síťaře. Jsou tu lidé, kteří mají mnohatisícové sítě spolupracovníků a jsou na cestě do naší komunity. Nicméně i úplný začátečník v bináru může mít štěstí, že třeba někdo z jeho lidí přivede tak úspěšného profíka, a tím pádem se i on sveze na vlně této produkce…

     Ale držme se při zemi a vezměme to zcela realisticky a popořádku. Nebudu zde řešit obecné a notoricky známé předpoklady pro úspěšnou práci v MLM, jakými jsou silná motivace, vhodná povaha, pracovitost, schopnost týmové práce, atd. Soustředím se na nejhlavnější, zcela konkrétní a aktuální klíče k úspěchu v bináru MY TREES.

Klíč č. 1 - správný výběr cílovky

     Nově příchozí člen obchodní sítě MY TREES by měl hned na začátku dbát na tzv. správné zacílení, tedy optimální výběr lidí, kterým nabídne spolupráci. K největším chybám, které noví síťaři velmi často dělají na samém začátku projektu je to, že si vyberou špatnou cílovou skupinu. A tím pádem nemůžou mít brzy výsledky. Tohle ostatně platí obecně, pro každý multilevel, nejen pro MY TREES.

     MY TREES je projekt, který spojuje ekologii s byznysem. Je zcela ojedinělý a unikátní a jako takový prochází originálním vývojem. Už jsme si vysvětlili v minulých článcích, že v tomto projektu je nutné postavit obchodní síť s určitým předstihem před vlastním produktem. A tomu se také musí podřídit první výběr lidí v síti.

     Je nutné si tedy uvědomit, že v této chvíli ještě nemáme vysazené stromy, jsme v počáteční fázi, kdy se připravují první projekty. Už nyní máme ale možnost objednat balíček se stromy, které představují reálný unikátní byznys s globálním přesahem. Je to stejné, jako když děláte předobjednávku na jakýkoli produkt, jehož výroba bude teprve zahájena. Pokud v této fázi zacílím na lidi, kteří si chtějí sáhnout na produkt, bude vývoj mé sítě pomalejší. Jejich čas přijde za pár měsíců.

     Naopak člověk, který se orientuje především na byznys příležitost, je dnes pro nás v MY TREES ten pravý spolupracovník! Jeho hlavní orientace není na produkt, ale na jedinečnou příležitost, kterou mu projekt nabízí. Vše je o správném načasování. Být ve správném čase na správném místě.

     Právě tito lidé jsou jako síťaři nyní, v aktuální fázi MY TREES, extrémně úspěšní, protože si naplno uvědomují, že pro ně je tato příležitost právě teď a tady. Vždyť začínáme, projekt jsme spustili před 4 měsíci pro Českou republiku a Slovensko! A to jen díky tomu, že se v České republice vyvíjí softvér pro tento projekt. Tím jsme dostali zásadní konkurenční výhodu. V této chvíli jsme uvolnili angličtinu a musím říci, že se dějí zázraky každý den. Už evidujeme zájemce z více než 20 zemí světa. Takže, jak už jsem zdůraznil v minulém blogu, v MY TREES to budou jednou provždy Čechoslováci, kteří budou na počátku, na samém vrcholu tohoto byznysu. Což je vzácná výhoda. A právě v tom je ta obrovská příležitost, vždyť jde o velmi perspektivní, celosvětový projekt!

     Tohle musím zopakovat: kdo v MY TREES v této fázi nepracuje prvoplánově s produktem, ale s unikátní příležitostí, může velmi rychle nastartovat svou karieru v MY TREES.

Klíč č. 2 – výběr balíčku

     Další důležitý předpoklad úspěchu je otázka, s jakým produktem jsem jako síťař vlastně začal, protože jak známo, lidé, které jsem do sítě přivedl, budou nejspíš kopírovat to, co dělám já. Neboli, pořídí si stejné startovací podmínky.

     I když MY TREES umožňuje začít i lidem, kteří do sítě vstoupili s malým balíčkem, přeci jen platí přímá úměra mezi velikostí startovací investice a možností výdělku.

     Jestliže v MY TREES začínám s balíčkem za 100 dolarů, tak mí lidé nejspíš také zakoupí tento balíček. Je ale nejmenší a skýtá nejmenší možnosti výdělku. Když však začínám s balíčkem za 1500 dolarů, tak bude moje kompetence spojena s touto kategorií, protože tady jsou největší bonusy pro síťaře. A opět – členové vašeho týmu většinou kopírují vše včetně počátečního balíčku, pokud jste vy začali správně, roste rychleji obrat pro firmu a tudíž i vaše odměny. Pokud váháte mezi profesionální variantou MT1500 a základním balíčkem MT100, je dobrým kompromisem balíček MT500 za 500 dolarů.

     Můžu ale také mít větší ambice a patřit do kategorie lidí, kteří se rozhodli, že vezmou do ruky největší příležitost v projektu, která je navíc limitovaná počtem podílů (mám na mysli nabízený počet tzv. VIP balíků). Tedy mezi síťaře, kteří dnes oslovují potenciální partnery, kteří mají volný kapitál 20 tisíc dolarů plus. S těmito partnery lze uzavřít smlouvu na marketingové plnění, díky které mohou mít podíl na mezinárodní expanzi MY TREES. VIP partneři si v podstatě najmou marketingovou agenturu, která se podílí na vyhledávání profesionálních marketérů a mají následně zisk z nově otvíraných trhů. Tuto strategii považuji za unikátní a dává možnost i pasivního příjmu.

     Takže opět jde o správné zacílení. Už na tak malém vzorku, který zatím máme – dnes má naše MY TREES síť přibližně 1000 členů - vidím, že je velký rozdíl mezi síťaři, kteří zpočátku zacílili na produkt – živý strom a těmi, kteří hned cílili na velkou příležitost.

Klíč č. 3 – umění najít svůj funkční tým

     Minule jsem říkal, že binár v MY TREES generuje odměny těm síťařům, kteří si po zakoupení startovního balíčku do systému přivedou tři aktivní spolupracovníky, kteří udělají totéž co on… Není to tedy žádné „nahánění lidí“, nicméně sehnat tři opravdové pracanty dá často zabrat a někdy to i chvíli trvá. Jen to člověk nesmí vzdát, to je myslím největší úskalí v MLM obecně.

     Osvědčil se nám tento postup: požádat své přátele na sociálních sítích, aby se podívali na naše krátké informativní video, z něhož je dobře patrné, oč v projektu MY TREES jde, a dali nám zpětnou vazbu, jak na ně působí. Nic tedy na začátku nenabízet, netlačit, jen informovat a poprosit o názor…

     Udělali jsme zkušenost, že v drtivé většině případů lidi nejen, že odpověděli na tuto výzvu, ale rovnou řekli, že je to zajímá a řada z nich i připojila žádost o víc informací. Takto může každý začínající síťař u nás rychle a „bezbolestně“ roztřídit své známé, aby získal ty z nich, s nimiž může pak dále pracovat. Tedy seznámit je s projektem hlouběji, aby se mohli rozhodnout, zda je zajímá natolik, že by se ho chtěli aktivně zúčastnit.

     Tento postup, kdy v prvním kontaktu nikomu nic nenabízíme, ale prosíme o názor na naši připravovanou kampaň, je nejen tzv. moderní, ale především je neskonale příjemnější a efektivnější, než zastaralé MLM postupy, kdy se shánění lidí rovnalo lovu. Ušetří navíc síťařům onu velmi nepříjemnou fázi prvotního, mnohdy brutálního odmítání, která většinu z nich odradí.

Klíč č. 4 – akce!

     Úspěšná práce v MY TREES je tedy celá o akci! Nový síťař, aby měl výsledky, tedy dobré odměny, musí do projektu zpočátku vložit značnou energii. Buď je to velká energie jeho peněz (stane se VIP partnerem) nebo vkládá energii své práce. Postaví svou část kvalitní funkční obchodní sítě a naučí totéž lidi, které přivedl. Jen tak se jeho byznysu v našem projektu daří a on si právem zaslouží své odměny.

Ilustrační foto: archiv

 

 Kontaktujte mě