29.10.2018

MLM REALITY SHOW: funguje to vždycky, pokud…

     V dnešním blogu přímo navážu na ten minulý a jak jsem slíbil, proberu vše nejpodstatnější, co by si měl uvědomit, promyslet a udělat každý, kdo v naší branži začíná. Pozor ale, v duchu hesla na nápravu není nikdy pozdě, je dnešní téma rovněž pro všechny, kteří v MLM „jedou“ už třeba i delší dobu, nicméně zatím bez žádoucích výsledků.

Bariéry si stavíme sami

     Začnu nepopulárně, ale prosím vydržte, čtěte a přemýšlejte nad tím… Vždyť každý, kdo vstupuje do nového multilevelu, tam jde s tím, že chce být úspěšný. Jenže velká část nováčků zůstane jen u onoho já bych chtěl…, a dál se už nedostanou. Buď neudělají vůbec žádnou akci, nebo jen takovou, která nepřinese výsledky. Takže brzy rezignují a zaujmou postoj, že to nejde, to nefunguje. Neuvědomí si přitom, že tuhle bariéru si vytvořili sami tím, že nepostupovali správně.

     Přitom, aby „to fungovalo“, stačí si na úplném začátku říct: dám „tomu“ dvě hodiny denně, po které se budu projektu opravdu poctivě a soustředěně věnovat. Budu postupovat podle doporučení svých sponzorů, lídrů, školitelů…, budu se network „za pochodu“ učit a své postupy průběžně konzultovat a korigovat. Zcela zodpovědně můžu ujistit každého, kdo tohle udělá opravdu důsledně, že nemůže být v dobrém multilevelovém projektu neúspěšný!

První krok: co od projektu chci?

     V úplně prvním plánu je třeba si ujasnit, co vlastně od projektu chci. Tedy, upřímně si přiznat, proč vlastně do něj vstupuji, kam se chci posunout, co chci získat. Jestli třeba toužím mít ke své výplatě 5 tisíc měsíčně navíc, nebo 10 tisíc či mnohem víc? Anebo například, když má začínající síťař hypotéku, si může říct: „letos chci ze své hypotéky smáznout navíc 300 tisíc a příští roky opět vždy 300 tisíc, abych se z břemene dluhu osvobodil mnohem dříve, než běžnými splátkami“.

     Tím, že si takto upřímně a přesně ujasní svoji pravou motivaci, vytyčí si svůj osobní cíl a zapne vnitřní motor, který ho za tím cílem požene. V ideálním případě by se měl se svým cílem svěřit také svému kolegovi v síti, který ho do ní přivedl, protože téměř všechny takovéto mety se dají naplánovat a spočítat. Což umí zkušený lídr či sponzor, který by měl s takovýmto nováčkem v síti pracovat a vést ho. A rovněž by ho měl navigovat: … když chceš tohle dosáhnout, musíš pro to udělat přesně to a to, aby se to splnilo.

Druhý krok: správně vytěžit své kontakty

     Poté, co si výše uvedené ujasníme, následuje krok č. 2 – projít si své možnosti a zdroje, tedy kontakty na lidi, kteří by přicházeli v úvahu jako budoucí kolegové v síti. Jak už jsem zmínil v minulých článcích, nejobvyklejší k tomu jsou dnes dvě pomůcky – seznam osobních kontaktů v telefonu a seznam přátel na Facebooku. Ten bývá i hodně bohatý, jsou lidé, kteří v něm mají třeba i 2 tisíce kontaktů. Pozor však, bylo by nesprávné ospamovat je všechny s nabídkou projektu (v našem případě MY TREES). Z takového množství se dá jistě vybrat pár lidí, které dobře osobně znám a tak můžu odhadnout, že je tématika MY TREES bude zajímat. Při výběru je ale třeba současně uvažovat i o tom, koho z nich bych vlastně opravdu chtěl mít ve své vlastní firmě.

Třetí krok: koho chci ve své firmě?

     Totiž: ve chvíli, kdy jsem začal vážně usilovat o práci síťaře v systému MY TREES (nebo v systému jiného MLM projektu), jsem se stal podnikatelem, který si buduje svůj tým lidí, s nimiž bude vydělávat peníze. Protože s lidmi, které do sítě přivedu, budu de facto tvořit vlastní firmu. A tak mě bude logicky prvoplánově zajímat, jestli mí lidé budou opravdu makat, protože jen tak si všichni vyděláme… Přece si nebudu vědomě brát nesprávné lidi do své vlastní firmy! Každý si přece přeje mít prima, slušné, schopné a pracovité kolegy, s nimiž je mu při společné práci dobře.

     Tohle si síťaři málokdy umí uvědomit, že je zde skutečně paralela s normálním, běžným podnikáním. A pokud stavbu své sítě odbydou, tak se nejspíš dočkají toho, že nebude dobře fungovat a nepřinese žádoucí výsledek. Pak je ale nesmysl říkat on ten multilevel nefunguje! On totiž nefunguje proto, že lidi v něm odvedli špatnou, nebo žádnou práci!

     Jako aktivní síťař s pomalu už třicetiletou praxí můžu říct, že když se multilevelová obchodní síť dobře a zodpovědně postaví a lidi v ní tedy skutečně dělají, co mají dělat, umí to a prodávají dobrý produkt, funguje to vždycky!

Čtvrtý krok: Učit se, zajímat se a trénovat  

     Na osobní rozhodnutí „jdu do toho a budu úspěšný“ by mělo co nejdřív navázat dobré vyškolení. Vždyť práce v obchodní MLM síti má své zákonitosti, má ale i specifika podle konkrétního projektu, takže je potřeba se ji nejdříve naučit a se všemi souvislostmi kolem ní se pořádně seznámit. Každý nováček by proto měl co nejdřív začít navštěvovat vzdělávací semináře a být v pravidelném a častém kontaktu se svými kolegy v síti, s nimiž pracuje.

      Nejlepší jsou z mého pohledu živá setkávání a živé školící semináře, které dnes však můžou velmi dobře nahradit i webináře a sky-porady, tedy kontakt a výuka prostřednictvím internetu. Důležité je přitom mít dobrého školitele, nejlépe lídra, který umí učit a vést. Pro úspěch je nezbytné, aby se začátečník mohl průběžně ujišťovat, že jde správnou cestou, že to, co dělá je skutečně efektivní způsob, jak dosáhnout svého cíle.

     Nováček v oboru totiž zcela přirozeně váhá a neví, na co všechno „v terénu“ narazí, a tak potřebuje pravidelné konzultace a korekce svého snažení. Časem pak získá praxi a sám si ujasní, co mu jde dobře a co méně, a podle toho bude postupovat.

Není nad praktické příklady

     Dám příklad z praxe: můj síťař narazil na člověka, kterého projekt MY TREES velmi zaujal, nicméně zaujal postoj: …a není lepší si sám sázet stromy a mít svůj vlastní les, než mít nějaké stromy tisíce kilometrů daleko, na jiném kontinentu, kde to nemám pod kontrolou?

     Odpověď na takovou otázku je jednoduchá. Vždyť rychle rostoucí stromy v Jižní Americe vyrostou během 5 až 12 let, podle účelu (např. stromy pro energetiku rostou 12 let). Zatímco u stromů našich, je doba obmýtí (tj. doba, kdy se strom může zpracovat, zužitkovat) minimálně 115 let. Z toho je patrné, že se „výsledku“ majitel lesa ani nedožije, natož aby si mohl kýženou odměnu (svůj podíl na zisku) užívat!

     Takového argumenty a znalosti ovšem načerpá síťař zpravidla jen právě na školeních a workshopech, pořádaných na podporu síťařů… Já například často s kolegy, které školím, podobné překážky a námitky probírám, aby věděli, jak se dají řešit a zvládat.

Pátý krok: akce - oslovení dobře vybraných lidí

     Až když je síťař takto vybavený, tedy dobře vyškolený, by si měl sednout k telefonu či počítači a začít komunikovat s potenciálními zájemci o projekt. Když to udělá obráceně a neumí odpovědět na námitky a dotazy, tak nejen, že zájemce ztrácí, ale otráví zároveň i sám sebe. Z neúspěšné práce přece nikdo nemůže mít radost!

     Méně trpělivý dojde po pár podobných případech k závěru, že jde vlastně o „blbej projekt, protože ho nikdo nechce“. A to je hodně často konečná! Pak už se mu v drtivé většině případů nepodaří zapnout v sobě ten správný motor a začít znovu a lépe. A dál? Dál už se stane jen to, že se z jeho pozice v síti stane tzv. „mrtvolka“….

     Na závěr to tedy pro jistotu znovu zopakuji. Věřte mé mnohaleté zkušenosti lídra: kdo má vnitřní rozhodnutí a odhodlání, že „to dá“ a nechá se vést zkušeným lídrem, který network marketing skutečně umí a je ochoten a schopen své nou hau předávat, je vždycky úspěšný. Samozřejmě až na výjimky, které toto pravidlo jen potvrzují.

Foto: archív autora

 

 

 

 

 Kontaktujte mě