05.02.2019

MLM REALITY SHOW: přebíhači, MLM-turisté, věční hledači příležitostí

     Když probíráme různá úskalí multilevelu, která v tomto oboru mají na svědomí ono obecně známé vysoké procento neúspěšných, nesmíme zapomenout na tzv. přebíhače neboli MLM -turisty. Já osobně je nazývám „věční hledači příležitostí“ a můžu potvrdit, že jich v naší branži bohužel není málo.

     Až je mi jich někdy líto! Vstoupí do MLM systému s ambicí uspět, třeba se i aktivně zapojí a aspoň zpočátku slibně pracují. Krok po kroku stoupají na svůj Mount Everest, k němuž přirovnávám úspěšnou kariéru v každém dobrém MLM projektu. Dobývají tam kvótu za kvótou, ale za pár týdnů či měsíců jejich úsilí začne slábnout, až zcela vymizí. Onemocněli? Nikoli! Podlehli „vábení Sirén“: jejich sponzor se rozhodl přejít do jiného multilevelu, za tzv. lepší příležitostí a strhl své lidi s sebou…

Pojď, jdeme do nového byznysu!

     Ano, jeho up-line zavelela: máme tady něco nového a úžasného, pojď s námi, jdeme dělat nový byznys! Oni tedy z toho svého Mount Everestu, kde už ušli kus cesty nahoru, slezou, a to až úplně dolů. A začnou na něj stoupat znovu, pod vlajkou jiné společnosti, aby za pár týdnů či měsíců zjistili, že „to“ zase až takový zázrak, jak očekávali, není… A zase odchází, opět zvábeni novou příležitostí. Vidinou, že „tam“ to půjde rychleji a snadněji. Že tam už konečně budou mít ty obrovské peníze, o kterých snili….

      A tak to během pár let několikrát zopakují. S jakým výsledkem? Po pěti, ale i méně letech, se taková skupina zpravidla zcela vyčerpá. Vždyť nastupovali znovu a znovu do nového systému, opouštěli to, co jinde budovali, aby se učili nové a začínali od nuly… Když se pak po čase ohlédnou, tak aspoň ti bystřejší nutně musí zjistit, že jejich bilance je taková, že se stali věčnými začátečníky a platiči různých poplatků (firemní poplatky, platby za školení a vzdělávání, platby za produkty). Nejen, že si nevybudovali kariéru, ale ani jejich komunita už dávno není, co bývala. Spoustu „jejich lidí“ to přestalo bavit a odpadli. Nezřídka až tak, že zcela definitivně na MLM zanevřeli.

Přebíhači vás od úspěchu odvedou

     Přebíhání z projektu do projektu je velkým nešvarem MLM! Tento vzorec chování má bohužel nemálo tzv. up-linů: takto se co půl roku vrhají vždy do nového byznysu a strhávají s sebou hodně svých lidí. Téměř vždy to ale nikomu nic dobrého nepřinese. Přebíhači se nikam neposunou, naopak stagnují a ztrácí. Svůj čas a energii, elán a většinou i peníze… Sponzoři a lídři tímto přebíháním ve výsledku způsobí, že své lidi vlastně od skutečného úspěchu odvedou. A naopak, přivedou je k postupnému krachu. A co je ještě horší, vezmou jim chuť do naší krásné práce.

     Skutečný úspěch v MLM (samozřejmě mluvíme pouze o kvalitních a funkčních MLM projektech), totiž může přijít pouze s dlouhodobou a vytrvalou prací. Ve všech multilevelech, ať už prodávají cokoli, platí, že i v sebekvalitnějším projektu je nutné nejprve několik let vytrvale, trpělivě a usilovně „dělat“. Tedy stavět v něm kvalitní, funkční obchodní síť, která chce a dokáže efektivně pracovat a tudíž generovat zisk. Pak teprve můžou přijít ty vysněné finanční výsledky. A ony v takovémto případě přijdou, to mi můžete věřit!

V MLM se dá skutečně hodně vydělat

     Obecně totiž platí, že multilevel má oproti standardnímu zaměstnání (tedy když je člověk zaměstnanec nějaké firmy) jednu zcela unikátní a obrovskou výhodu. Umožňuje nesrovnatelně rychlejší a větší navyšování výdělku, než jaké je možné v kterémkoli běžném zaměstnání. Tam se může jedinec kupř. během pěti let dostat s platem výše jen řádově o pár desítek procent. Pokud chce mít například plat dvoj- nebo trojnásobný než dosud, musí v drtivé většině případů z firmy odejít a nastoupit do jiné, na vyšší post a hlavně za jiných pracovních podmínek, které do jeho života vnáší obrovské změny.

      V multilevelu oproti tomu je to téměř opačně: když člověk v dobrém funkčním MLM projektu soustředěně buduje se svou sítí konkrétní byznys, kterému se daří, jeho příjem jde nahoru „jaksi samozřejmě,“ překvapivě rychle a paradoxně s menším úsilím než na počátku. Za rok může navýšení klidně být až ve stovkách procent. Takový platový postup ve standardním světě práce a odměn neexistuje. Zato v MLM nejsou výjimečné případy, že ten, kdo krátce po vstupu do systému začínal s přivýdělkem 5 000 Kč měsíčně, se už po jednom roce propracoval k měsíčnímu příjmu 50 000 Kč, který není stropem, ale pouze mezistupněm v dalším postupu. Velikou radost mi dělají příběhy lidí, kteří se během pěti let propracovali o řád výše, než kdy byli. Například v zaměstnání měli 25 000 Kč měsíčně a po pěti letech v MLM, který začal 10 hodinami na vedlejšák týdně, se propracovali na 250 000 Kč měsíčně.

     A k takovémuto platovému postupu stačí, aby dotyčný poctivě a kontinuálně dodržoval pravidla a principy svého konkrétního MLM byznysu. V moderní terminologii: aby měl dostatečný a stabilní fokus na výsledek.

Odborníci na MLM, věční hledači

     Věční hledači příležitostí, kteří takto cestují po různých MLM byznysech, jsou vždy při rozjezdu něčeho nového. Mají svou roli v počátku, kdy se tvoří masa, ale skutečného úspěchu se nedopracují. Po pár letech, kdy zjistí, že jejich předchozí MLM společnost stále žije a jejich kolegové uspěli, mohou pouze konstatovat „já byl taky u zrodu“. Pro ně bohužel bez výrazného výsledku. Většina negativních reakcí na MLM je právě od takto deprimovaných začátečníků. Málokterý síťař - turista si totiž umí sebekriticky přiznat, že si za neúspěch může sám a situaci nakonec „vyřeší“ tak, že se k MLM oboru otočí zády. Přitom, kdyby byl v první společnosti zůstal, práce by mu v ní šla, bavila by ho a přinesla by mu zajímavé peníze. A pokud měl štěstí, že byl v úspěšném MLM projektu od začátku, tak by se dost brzy i dočkal vysněné finanční svobody.

Jak se bránit  

     Po víc jak čtvrtstoletí v branži vidím tedy jako jedno z největších nebezpečí selhání a neúspěchu v MLM popsanou situaci, kdy se dostanete k up-linům, tedy k lidem, kteří mají takový vzorec chování, že velmi předčasně opouštějí stávající projekty pro vidinu něčeho tzv. lepšího.

     Ptáte se teď nejspíš, jak se takovémuto lákadlu bránit, když máte ke svému sponzorovi důvěru, navíc s ním odchází prakticky celá vaše up-line a všichni svorně tvrdí, že „tam jinde“ to bude mnohem lepší…

Stačí vědět a přemýšlet!

     Když si člověk vybírá svou MLM příležitost, měl by do výběru zahrnout také to, že bude zjišťovat, jak se chová jeho sponzor a lidé okolo něho. Tedy jeho up-line. Pokud jsou v určitém MLM pět a více let a jsou úspěšní, můžou být pro vás velkou inspirací a hodně vás naučit. Jestli ale zjistíte, že byznys, do kterého vás právě přivádí, je jejich „padesátý v pořadí,“ tak máte velký důvod k ostražitosti.

     Samozřejmě v případě, že jde o zapojení se do projektu, který vás skutečně velmi oslovuje a láká, nemusíte kvůli takovémuto zjištění rezignovat. Vstupte a pracujte tam! Ale v momentě, kdy od své up-line dostanete nabídku či přesněji pobídku, abyste s nimi přešli jinam, tak ji opravdu důkladně zvažujte. Především s vědomím, že v žádném MLM neexistuje povinnost up-line, s níž jste začínali, následovat do jiného projektu. Vždyť můžete jít za nejbližším inspirativním lídrem nad vámi, je to především vaše příležitost.

     Hlavně si v klidu a bez emocí vyhodnoťte, kolik času a energie jste dosud stávajícímu byznysu věnovali a položte si otázku, zda nabízená nová příležitost je skutečně tak silná, že stojí za to dosavadní práci celou zahodit a začínat znovu. Uvědomte si, že každé přebíhání vás stojí nejen peníze a čas, ale především spoustu další energie, kterou potřebujete k růstu. Zatímco byste energii na starém místě využili pro postup výše, v novém ji budete potřebovat na stavbu pouhých základů…

      „Přebíhačky“ můžou mít kladný efekt pouze tehdy, když sami máte už nějaký čas pocit, že se snažíte někde, kde jste vlastně „omylem,“ tedy například vás nezaujal produkt, který máte prodávat natolik, abyste mu opravdu uvěřili. Pak je asi skutečně lepší zkusit to někde jinde…

Dejte na svou intuici

     Pokud ale s dobrým projektem rezonujete, cítíte se v něm dobře, tak se nikdy nenechte zlákat k přeběhnutí jinam, tzv. za lepším! Setrvejte, najděte si lídra, se kterým sdílíte společné cíle a poctivě dál pracujte. Uvidíte, že úspěch vás nemine!

     A ještě něco: nikdy ze svého neúspěchu neviňte toho, kdo vás přivedl! Je to jen vaše zodpovědnost, vy sami si musíte nejlépe hned na začátku ujasnit, co v konkrétním projektu chcete dosáhnout, a za tím si jít. Naše branže mě naučila osvojit si klíčově důležitý přístup: můj sponzor mi dal příležitost, a za to mu můžu poděkovat, ale ostatní je už jen a jen na mě. Kdo na svém MLM projektu pracuje s vášní a upřímným zájmem, dokáže velké věci. Pozor totiž, není to o sponzorovi, je to o nás samých!

     Přeji vám všem hodně štěstí při budování vašeho příběhu. S láskou k MLM Jaroslav

Ilustrace: freeimages.com

 Kontaktujte mě