25.04.2019

MLM REALITY SHOW: nová MTA nejen pro stavbu vlastního týmu

     Víte, že ihned poté, co sami „naskočíte“ do nějakého multilevelu, je pro vás snad vůbec nejdůležitější stavba vašeho vlastního týmu? A to nikoli z hlediska kvantity, ale kvality? Většina školení nováčků se zaměřuje na prezentace, kontakty, zvládání odmítání, duplikaci, atd., ale málokde se už od začátku klade potřebný důraz právě na správný výběr správných lidí…  

     Přitom stavba vlastního týmu je naprosto klíčová pro úspěšnou práci v MLM! Jak už jsem to ostatně ve svých blozích zdůrazňoval, je stejně důležitá, jako v klasických firmách. A v těch je každému nad slunce jasné, že si majitel do firmy vědomě nevezme někoho třeba neschopného či líného. Vždy vybírá mezi lidmi, o kterých se předem přesvědčí, že jsou na konkrétní práci vhodnými kandidáty.

     Bohužel, v MLM toto ještě kupodivu každému jasné není. Řada příchozích nováčků se snaží „ulovit“ do své sítě co největší počet registrací, tedy „jmen,“ aniž by předem zjišťovali, zda budou za nimi pro společnou práci ti praví parťáci. Znovu tedy: je skutečně velmi důležité si hned zpočátku správně vybrat lidi do svého týmu – tedy do své sítě, s níž budu dělat daný byznys. Jde o takto jednoduchou rovnici: čím lépe si své kolegy vyberu (tak, aby naše síť byla opravdu funkční), tím rychleji a snadněji se dostanu k výsledkům, které v MLM projektu chci mít.

MY TREES AKADEMIE: dvě výzvy pro začátek

     V práci začínajícího MLM síťaře je objektivně velké množství úskalí a překážek, kterými téměř každý nutně musí projít. Jako lídr vidím potřebu nováčky aspoň na ty běžné a nejdůležitější co nejdřív upozornit a dát jim použitelný návod, jak je úspěšně zdolat. Proto jsem vytvořil MTA koncept - MY TREES AKADEMII, v níž se snažím vybraným lidem v síti našeho projektu MY TREES osobně předat co nejvíc ze svých znalostí a zkušeností. Naučit je nejen starou dobrou „MLM klasiku“, ale i nové metody práce, které přinášejí moderní technologie a v neposlední řadě v nich vzbudit zájem o „lidský rozměr“ práce s týmem, který spočívá ve vědomém budování vztahů mezi spolupracujícími síťaři. Zvlášť dnes, v době pokročilých internetových aplikací, se vztahy ze síťařiny jaksi vytrácí, a to ke škodě síťařů samých, ale i ke škodě samotného byznysu. Ať to zní třeba jako fráze, multilevel je nejen obchodní disciplína a životní styl, ale je především a hlavně o lidských vztazích!

     Každý, kdo v MLM začíná, dělá školácké chyby, které ho pochopitelně štvou a zdržují. A vysoké procento síťařů až tak, že tuhle branži předčasně vzdají a řada z nich pak tvrdí, že „to nefunguje“. Pokud však byli v dobré MLM společnosti s dobrým produktem, můžou si ve skutečnosti za neúspěch sami! A to i v případě, kdy měli smůlu na školitele či sponzora, který je dobře nevedl. Měli si v síti nad sebou najít jiného, kdo učit a vést nováčka umí, protože v zavedených multilevelech by každý tuto možnost měl mít a většinou i má.    

Velké proč - první kritérium výběru

     Takže: když už si člověk vybere MLM společnost a začne v ní pracovat, tak první veledůležitou věcí je pro něho správně si vybrat klíčové lidi, s nimiž bude konkrétní byznys dělat. Hned první kritérium tohoto výběru by mělo být zjištění, jaké a nakolik velké mají tito kandidáti osobní důvody, proč do sítě přišli…

     Proto jsem také pro téma „výběr správných kandidátů pro práci v síti“ v MY TREES AKADEMII zvolil a vyhlásil tzv. základní výzvu, kterou nazývám „velké proč“.

     Důležité je ještě si v tomto bodě uvědomit, že každý multilevlák, i úplný nováček, má právo si vybrat lidi do svého týmu, s nimiž bude pracovat a vydělávat peníze. Vždyť zvláště v MLM společnosti platí, že on a jeho tým budou tvořit malou součást celku a jejich výsledky a hlavně výdělky budou odvislé od toho, nakolik budou schopní a jak dokáží vzájemně spolupracovat.

     Já osobně, po svých víc než 25letých zkušenostech ve světě MLM, si už do svého nejbližšího týmu vybírám pouze lidi, kteří jsou schopni splnit mé 2 základní výzvy. První výzvou je právě schopnost definovat své „velké proč“ – tedy proč chtějí náš byznys dělat, jakou k tomu mají osobní motivaci. Co je žene k tomu, že vystoupí ze své komfortní zóny a začnou dělat právě na našem projektu, tedy práci, v níž se musí naučit spoustu nového. Že je to třeba proto, že chtějí dříve splatit hypotéku, nebo si chtějí splnit životní sen a vydělat si peníze na cestu kolem světa, nebo….

Kolik času pro MLM – druhé kritérium výběru

     Druhá výzva se týká času, což je další rozhodující věc, kterou je třeba s nimi probrat hned na počátku. Tedy konkrétní čas, který budou moct a chtít své nové práci v MLM věnovat. Přesný počet hodin týdně či měsíčně, kdy budou pro projekt intenzivně pracovat. Někteří míní MLM brát třeba jen jako málo časově náročné hobby, jiní ale do něho jdou s velkou vervou a větším časovým fondem. Za tzv. dobrý čas označuji dobu už od 10 hodin týdně, což jsou zhruba dvě hodiny denně, kdy se v pracovních dnech bude dotyčný společnému byznysu věnovat. Za „práci v MLM“ označuji nejen tu pro samotný byznys, což je např. prezentace, získávání kontaktů či vlastní stavba další sítě, ale i studium a účast na seminářích a webinářích.

MY TREES AKADEMIE je interaktivní

     Moje MY TREES AKADEMIE, kterou jsem založil ještě k běžným školícím seminářům a webinářům, je hodně interaktivní. Novým síťařům – lidem, kteří splnili moji výzvu, jsem nabídl i 30minutový osobní mentoring. Do skupiny jsem vzal 32 lidí, což je tak maximum, které se dá ještě zvládnout tak, abych se každému mohl pořádně věnovat. A ti, kteří splní druhou výzvu, dostanou ještě ode mne další osobní koučovací půlhodinu pro jejich vlastní mikrotým, s nímž v síti pracují. Pro mě je takto věnovaný čas ve skutečnosti přinejmenším dvojnásobný, protože si musím dopředu o každém zjistit aspoň základní informace: projet jejich CV a profily na FB, seznámit se s jejich výsledky, s tím, kolik mají registrací, atd.

MLM - vztahový byznys

     Proč to dělám, když už v našem projektu MY TREEES běží hodnotné školící moduly, a to jak živě, tak on-line? Protože takováto konkrétní osobní práce s lidmi v síti má velký smysl! Nejen pro rozvoj jejich síťařských schopností a dovedností, ale také pro jejich osobní rozvoj. Mají šanci získat víc informací a také si víc uvědomit, o co se tady vlastně snaží, k čemu všemu to povede, jak to může úžasně změnit jejich vlastní životy i životy dalších. A toto uvědomění je pro ně zároveň i motor: posílí jejich motivaci a touhu dokázat v síti projektu ještě víc…

     A další, tentokrát moje osobní „velké proč,“ jsou právě ty „obyčejné lidské vztahy“! Mám hluboce zažitou zkušenost, že dobrá osobní práce s lidmi vždy přináší poměrně brzy nejen velmi hmatatelné výsledky, ale navíc ještě, podle mého názoru i radost. Před vámi ve firmě najednou už nejsou jen jména a ekonomické výsledky, ale konkrétní lidi se svými životními příběhy. Lidi, kterým jako jejich lídr můžete pomáhat růst. Což je asi to úplně nejvíc!

      Když mě jako dvacetiletého kluka staří multilevláci učili „dělat“ tuhle branži, slýchával jsem od nich větu, jejíž hloubku jsem tenkrát ještě moc nechápal. Už dlouho ale vím, že naši práci jednoduše a zcela vystihuje, je pravdivá a krásná: Když chceš dobře dělat multilevel, musíš mít rád lidi!

                                                                                                                                                                                               Ilustrace: freeimages.com

 Kontaktujte mě